όξινο καθαριστικό μαρμάρου και φυσικών λίθων Deterdek

Υγρό οξύ γενικού καθαρισμού όλων των ειδών, σκληρών οξύμαχων επιφανειών (όχι ασβεστολιθικών) απο τσιμέντο, σοβάδες, υπολείμματα στόκου, κόλλας κλπ. Δεν δημιουργεί έντονες αναθυμιάσεις. Κατανάλωση: για δάπεδα απο πλακάκια και αγυάλιστους φυσικούς λίθους 3 - 5lt/100m²