Οι τσόχες HTC είναι ένα νέο σύστημα για το φρεσκάρισμα των δαπέδων χωρίς σκόνη, γρήγορα και οικονομικά.

http://www.htc-floorsystems.com/