Η εταιρεία SAMICH είναι μια πρωτοπόρος εταιρία κατασκευής ειδικών μηχανημάτων μαρμάρου, γρανίτη, τσιμέντου και ξύλου. Έχει αναπτύξει νέες, πολύ παραγωγικές μεθόδους για το γυάλισμα με διαμάντι, χωρίς σκόνη τόσο για δάπεδα όσο για κάθετες επιφάνειες, σκάλες και πάγκους.

ΔΕΙΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

Too most it is possible to tell not only about our part but also about others. Here they tracking apps are at top of sales and you shouldn't think that you only who needs track my phone app which is always at me.

http://www.samich.it/